Qui som

La revista Valors és una publicació editada des del voluntariat per l’Associació Cultural Valors, entitat sense ànim de lucre amb seu a Mataró. Revista especialitzada en la reflexió entorn els valors humans i l’actualitat vista des d’aquest prisma. El primer número de Valors va veure la llum el 24 de desembre de 2003. Valors forma part de l’Associació de Publicacions Periòdiques en Català.

EDITA:
Associació Cultural Valors
DIRECCIÓ: Maria Coll i Joan Salicrú
CONSELL ASSESSOR: 
Francesc Amat, Àngel Castiñeira, Jordi Cussó, Alícia Garcia-Ruiz, Begoña Roman, Joan Safont i Francesc Torralba.
CONSELL DE REDACCIÓ:
Francesc Amat, Antoni Codina, Dolors Fernàndez, Xavier Manté, Eulàlia Puigderrajols, Ramon Radó, Toni Rodon, Joan Safont i Marc de San Pedro
COL·LABORADORS:
Irene Alerm, Francesc Amat, Joaquim Amargant, Pol Bartrés, Joan Basagaña, Ramon Bassas, Albert Botta, Gemma Figueras, Mar Galceran, Francesc Ponsa, Miguel Guillén, Gregorio Luri, Xavier Manté, Maria Medina, Anna Olm, Albert Pera, Eulàlia Puigderrajols, Ramon Salicrú, Maria Salicrú-Maltas, Toni Rodon, Rosa Pursals, Núria Radó, Ramon Radó, Joan Safont, Joaquim Trenchs, Judith Vives i Isabel Yglesias.
DIBUIXOS :
Javier Bustamante, Raúl Campuzano, Javier García i Sergi Meya
EDICIÓ i CORRECCIÓ: Pol Romano i Anna Olm
FOTOGRAFIA: Sergio Ruiz
DISSENY GRÀFIC: Manuel Cuyàs
DISSENY DEL WEB: Manuel Cuyàs i Daniel Paladini
IMPRESSIÓ: Serafí Indústries Gràfiques
GERÈNCIA: Maria Coll
COMPTABILITAT: Engràcia Carlos
PUBLICITAT: Carme Itxart
DISTRIBUCIÓ: Raul García / SGEL
XARXES SOCIALS: Toni Rodon
DIPÒSIT LEGAL: B-6206-2004
ADREÇA: Portal de Valldeix, 17 2n pis 08301 Mataró
TELÈFON: 620 749 138